Voxeværket’s politik for sociale- og menneskerettigheder.

Voxeværket lader sig inspirere af FN’s Global Compact, som er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Den omhandler menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption. Den udgør de overordnede rammer for Voxeværkets arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR).

Da vi gør en dyd ud af arbejdet med vores CSR, og ved at følge FN’s Global Compact, søger vi hverdag at integrere de ti principper i vores daglige forretningsadfærd, vores arbejdsgang og vores resultater.

Hos Voxeværket har vi fokus på forsyningskæden, medarbejdere, miljø og klima, samt lejernes arbejdstrivsel. Inden for disse områder tilstræber vi at yde et positivt bidrag, der som minimum reflekterer Voxeværkets størrelse og betydning inden for kontorudlejningsbranchen.

I vores aktiviteter i forsyningskæden, respekterer vi menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø samt modarbejde korruption. Voxeværket forventer bl.a., at vores leverandører (uanset størrelse) lever op til danske og internationale politikker inden for menneskerettigheder. Vi er ligeledes bevidste om vores ansvar for vores medarbejdere. Vi vil være en ansvarsfuld arbejdsplads – uanset lokation – hvor der er plads til rummelighed, der dyrker mangfoldigheden og hvor den enkelte medarbejder trives, og har mulighed for at udvikle sig. Vi støtter vores medarbejdere, giver dem frihed og selvstændighed og vi støtter medarbejderne i at have et sundt og aktivt liv.

Vi har en målsætning om at minimere vores påvirkning af miljø og klima og opfordrer vores lejere til det. Vi præger vores medarbejdere med en miljø- og klimabevidst indstilling, der rækker ud over arbejdspladsen. Vi benytter blandt andet vindenergi fra ”Vindstød” i mange af ejendommene.

Endelig er lejernes sundhed også et område, vi ønsker at forholde os til. Vi opfordrer til morgenmads- og frokostordning der indeholder sund og nærende kost, da stigende overvægt er et samfundsproblem. Derudover prioriterer vi ergonomiske stole og hæve-sænke-borde på arbejdspladsen – også til de lejere, der måtte leje møbler gennem os.

I forhold til de relevante problemstillinger, som vi må forholde os til, prioriterer vi at fokusere vores menneskelige og økonomiske ressourcer på at gøre noget ved problemerne snarere end at udarbejde detaljerede rapporter om, hvad vi gør. Vi er naturligvis altid åbne for dialog og deler gerne ud af erfaringer fra vores arbejde. Vores tilgang til social og miljømæssig ansvarlighed er afspejlet i en række konkrete politikker.