Hvorfor vælger virksomheder kontorfællesskaber?

Hvad er et kontor?

Hvad er et kontor?

Et kontor er et lokale, hvor virksomheder driver deres forretning/ virke fra. Et kontor kan både huse små og store virksomheder inden for det offentlige, det private, foreninger med mere, hvor rammerne for hverdagens arbejdsopgaver er nødvendige.

Ikke alle kontorer er lige store, det afhænger af, om der er tale om et hjemmekontor til små virksomheder, eller om kontoret har til formål at huse store virksomheder med mange ansatte.

Kontorer med flere formål

De store kontorlokaler kaldes oftest for kontorlandskaber, og der vil typisk være skriveborde, stole til de ansatte, kunder, telefoner, computere, telefax med mere på stedet. Er der tale om store virksomheder kan behovet for plads være tiltrængt, og der vil virksomheden ofte tilhøre et kontordomicil, hvor kontorlokaler på mange kvadratmetre, mødelokaler, fælleskantiner med mere er tilgængelige.
For små virksomheder der ikke ønsker hjemmekontorer, vil de oftest leje sig ind på et mindre kontor eller få en kontorplads på et kontorhotel, også kaldet et kontorfællesskab.
Hvor man oftest finder freelancere og iværksættere på hjemmekontorer eller i kontorfællesskaber/ kontorhoteller vil de helt store virksomheder typisk have behov for deres helt egen bygning at drive virksomhed fra – blandt andet på grund af de mange ansatte.
Nogle virksomheder kan også gøre brug af det, der kaldes et virtuelt kontor/ adresseservice – hvor virksomheden har et fast hjemmekontor – men hvor behovet for sær-ydelser ønskes outsourcet. Dette kan forskellige kontorhoteller blandt andet tilbyde (Læs meget mere om virtuelle kontorer her).

Der er derfor mange forskellige slags kontorer at vælge imellem. Hvilket kontor de forskellige virksomheder ønsker at drive deres virksomheder fra afhænger derfor af antal ansatte samt behov.


Kontorer til enhver smag

At drive sit eget kontor kræver, at de pågældende lokaler er godkendte til at drive erhverv. Det er både muligt at drive små private kontorlokaler, som det er muligt at have et stort fælleskontor, også kaldet storrumskontorer, hvor der ingen vægge er mellem de forskellige kontorsiddepladser. Det vil også være forskelligt, hvordan kontoret ønskes designet, dette afhænger af stil og smag.

Uanset kontorets rummelighed er det en god idé at skabe gode rammer, der gør det fordelagtigt for de ansatte/ ejerne at udføre de daglige arbejdsopgaver. Derfor bliver kontorets faciliteter vigtige for den daglige drift med alt fra skriveborde med hæve/sænke funktion, til smarte frokostordninger, fællesskabsinitiativer med mere. De er alle bud på betydningsfulde tiltag, der kan gøre det nemmere at udføre et godt arbejde.

Kontorhoteller, et eftertragtet fænomen

Erhvervslivet er begyndt at sprudle af optimisme, og den hidtil  største kontorbeskæftigelse præger i øjeblikket udlejningen af kontorlokaler og de dertilhørende priser positivt i Danmark.
Dette påvirker blandt andet efterspørgslen på Kontorhoteller, også kaldet kontorfællesskaber, da de kan hjælpe virksomhederne med deres daglige drift – blandt ved at rumme mange af de nævnte tiltag. Nogle kontorhoteller tilbyder fx mødelokaler, fælleskantiner, en sekretær der hjælper til med telefonopkald og koordinering af stedets faciliteter.
Hvad de forskellige kontorhoteller tilbyder, og hvad kontorpladsen på kontorhotellet koster vil dog være forskelligt alt afhængig af virksomhed og aftaler (Læs mere om den store efterspørgsel her).