Mødelokale i Voxeværket

Efterspørgslen på kontorer i Danmark

Væksten i Danmark skaber efterspørgsel på kontorer

Ifølge Estatemedia er antallet af tomme kontorpladser faldet markant det seneste årti, og Ejendomsforeningen Danmark bemærker, at tomgangsraten på kontorlokaler er den største i over 20 år. Erhvervslivet sprudler af optimisme, og den hidtil største kontorbeskæftigelse præger udlejningen af kontorlokaler og de dertilhørende priser positivt.

Den øgede vækst og dermed store efterspørgsel på kontorer får også den gennemsnitlige husleje til at stige, og det anslås, at ejendomsbranchen må forvente en øget indtjening på hele 1,5 milliarder kroner, grundet tomgangsfaldet inden for kontorer, butikker, industri og boligmarkedet – det næste år.

Hvor tomgangstallene lå på cirka 4 procent inden finanskrisen startede, lægger tomgangstallene i dag på hele 8,9 procent. En iøjnefaldende kontrast, og Jannick Nytoft fra Ejendomsforeningen Danmark fremhæver, at der kun vil være potentiale for yderligere vækst, potentiale for mere udlejning – og desuden en yderligere indtjening på omkring 3 milliarder kroner årligt for ejendomsbranchen i løbet af de kommende år.

Trods den store økonomiske fremgang i Danmark, ses den dog størst i Århus.


Fremgangen er stor – men i Århus størst

Udlejningen af kontorlejemål er særligt stigende i Århus, hvor det anslås, at tomgangen er faldet med hele 2,2 procentpoint i løbet af det seneste år, hvilket er det laveste niveau målt siden juli 2010.
På Estates hjemmeside bemærkes det, at den økonomiske tomgang faldt med 0,6 procent til 8,9 procent i sidste kvartal. Det er et fald, der i høj grad skyldes den store efterspørgsel på kontorlokaler, men også at lejen på de udlejede lokaler er stigende. For at gøre tallene mere konkrete sammenligner Estate den lavere tomgang for kontorer med fodboldbaner (se link her). Hvor den lavere tomgang for kontorer på landsplan er 200.000 kvadratmeter målt i forhold til sidste år, svarer det til hele 30 fodboldbaner på landsplan.

På trods af at fremgangen ses størst i Århus, er faldet af den økonomiske tomgang dog stadig at spore over hele Danmark. Kun i Region Syddanmark er den svagt stigende.

Der er dermed positiv fremgang i den danske økonomi. Det smitter positivt af på erhvervslivet, og efterspøgslen på kontorlokaler stiger løbende rundt om i landet.

© Copyright - Voxeværket